Home
images/grupowe_2018.jpg

Deklaracja dostępności "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce

"Kolorowa Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce - Grażyna Ciszkowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 512 997 454

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie "Dajmy Razem Szansę"
 • Adres: ul. Karola Szymanowskiego 14
  07-417 Ostrołęka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 515 266 099

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście znajduje się od ulicy Poznańskiej 34/36 i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - podjazd dla osób niepełnosprawnych; schody zabezpieczone barierką.
 2. Przed placówką znajduje się parking, na którym zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Po wejściu do placówki, do głównego korytarza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe. Korytarz posiada po obu stronach poręcze umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 4. W placówce znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W placówce nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022