RODO
images/grupowe_2018.jpg

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przytoczonego Rozporządzenia o ochronie danych,

informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce z klasami gimnazjalnymi, ul. Poznańska 34/36, 07-409 Ostrołęka.

Dane kontaktowe administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 512 997 454.

Inspektorem ochrony danych Pani/Pana jest Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 16/23, numer telefonu 508 861 855, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie przepisów prawa, a także wyrażonych na piśmie przez Państwa zgód, w celach:

 

 • Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 • Prowadzenia dziennika tradycyjnego papierowego zajęć lekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych,
  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć na świetlicy, zajęć dodatkowych.
 • Prowadzenia badań wewnętrznych
  i zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów.
 • Kontroli realizacji obowiązku szkolnego.
 • Prowadzenia nauczania indywidualnego.
 • Prowadzenia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Działań dydaktycznych, opiekuńczych (np. rozliczenia za usługę wyżywienia uczniów), wychowawczych, rehabilitacyjnych.
 • Prowadzenia pomocy psychologicznej, pedagogicznej.
 • Prowadzenia opieki medycznej.
 • Wydawania świadectw, legitymacji, zaświadczeń, opinii pedagogicznych, oraz opracowanych przez terapeutów, fizjoterapeutów.
 • Kontaktów nauczyciel – rodzice – terapeuci – fizjoterapeuci.
 • Udziału w konkursach.
 • Organizacji wycieczek.
 • Ubezpieczenia.
 • Promocji szkoły.
 • Rekrutacji do szkoły na podstawie wniosku, kwestionariusza, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju.

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i Państwa dziecka będą: dyrektor, wicedyrektor, kierownik administracyjno-gospodarczy, nauczyciele, terapeuci, fizjoterapeuci, psycholog.

A także, uprawnione organy publiczne, oraz Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”
(jako organ prowadzący).

Dane osobowe Pani/Pana i dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce z klasami gimnazjalnymi.

Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka, prawo ich sprostowania, ograniczenia  przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka, jest wymogiem ustawowym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zrealizowanie celów, w jakich zbiera się dane osobowe.

Jeżeli będzie uważać Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub danych osobowych dziecka narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mają Państwo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

-dyrektor-

Grażyna Ciszkowska

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022