WWRD
images/grupowe_2018.jpg

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 Drogi Rodzicu!

 Niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka?

Zauważyłeś nieprawidłowe symptomy,  które wskazują na to, że Twoje dziecko rozwija się trochę inaczej niż  rówieśnicy,  ma problemy z nabywaniem nowych umiejętności  a zachowanie budzi niepokój. Nie warto w takim przypadku zwlekać i żyć w przekonaniu, że dziecko nadrobi wszystko później. A jeżeli nie nadrobi, a problemy zamiast znikać zaczną się pogłębiać?

Zatem nie odkładaj tej decyzji na potem i już dziś zgłoś się do nas.

Na potrzeby Twojego małego dziecka w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce  funkcjonuje  zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania, które maja na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka. Działania te podejmowane są od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego  rozwoju dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole.      

Najważniejszymi funkcjami wczesnego wspomagania rozwoju jest rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowania dziecka oraz podjęcie wielospecjalistycznej terapii.

W naszej placówce zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  • opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
  • uczy rozpoznawania  zachowania dziecka i właściwych reakcji na to zachowanie, 
  • udziela porad w zakresie przystosowania otoczenia domowego do potrzeb dziecka,
  • zapewnia  w pracy z dzieckiem odpowiednie środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt,
  • prowadzi konsultacje w zakresie bieżącej pracy z dzieckiem,
  • udziela rodzinie dziecka wsparcia psychologicznego, 
  • analizuje skuteczność prowadzonej terapii i objaśnia perspektywy rozwojowe dziecka.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w terapii są bardzo duże, maja pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dostarczają również rodzicom informacji na temat przyczyn zaburzeń oraz metod stymulacji rozwoju dziecka. Prowadzone zajęcia  maja charakter ogólnorozwojowy i specjalistyczny. Aby terapia przyniosła zamierzone efekty musi być prowadzona przez specjalistów.

 „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce posiada wykwalifikowaną kadrę terapeutów, są to osoby mające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.  Do dyspozycji dzieci jest zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: neurologopeda, pedagog, tyflopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.
Dzieci są przyjmowane do zespołów wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Więcej informacji o wczesnym wspomaganiu dziecka można uzyskać kontaktując się z pod nr tel. 508 861 855

 

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022