WWRD
images/grupowe_2018.jpg

KOORYDYNATOR
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Pani Beata Opólko

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 Drogi Rodzicu!

 Niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka?

Zauważyłeś nieprawidłowe symptomy,  które wskazują na to, że Twoje dziecko rozwija się trochę inaczej niż  rówieśnicy,  ma problemy z nabywaniem nowych umiejętności  a zachowanie budzi niepokój. Nie warto w takim przypadku zwlekać i żyć w przekonaniu, że dziecko nadrobi wszystko później. A jeżeli nie nadrobi, a problemy zamiast znikać zaczną się pogłębiać?

Zatem nie odkładaj tej decyzji na potem i już dziś zgłoś się do nas.

Na potrzeby Twojego małego dziecka w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce  funkcjonuje  zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania, które maja na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka. Działania te podejmowane są od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego  rozwoju dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole.      

Najważniejszymi funkcjami wczesnego wspomagania rozwoju jest rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowania dziecka oraz podjęcie wielospecjalistycznej terapii.

W naszej placówce zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  • opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
  • uczy rozpoznawania  zachowania dziecka i właściwych reakcji na to zachowanie, 
  • udziela porad w zakresie przystosowania otoczenia domowego do potrzeb dziecka,
  • zapewnia  w pracy z dzieckiem odpowiednie środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt,
  • prowadzi konsultacje w zakresie bieżącej pracy z dzieckiem,
  • udziela rodzinie dziecka wsparcia psychologicznego, 
  • analizuje skuteczność prowadzonej terapii i objaśnia perspektywy rozwojowe dziecka.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w terapii są bardzo duże, maja pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dostarczają również rodzicom informacji na temat przyczyn zaburzeń oraz metod stymulacji rozwoju dziecka. Prowadzone zajęcia  maja charakter ogólnorozwojowy i specjalistyczny. Aby terapia przyniosła zamierzone efekty musi być prowadzona przez specjalistów.

 „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce posiada wykwalifikowaną kadrę terapeutów, są to osoby mające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.  Do dyspozycji dzieci jest zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: neurologopeda, pedagog, tyflopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.
Dzieci są przyjmowane do zespołów wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Więcej informacji o wczesnym wspomaganiu dziecka można uzyskać kontaktując się z pod nr tel. 508 861 855

 

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022