Logopedia

Praca logopedy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowana jest na cały proces nabywania kompetencji komunikacyjnych. Komunikację, mowę i język ujmujemy razem, jako współwystępujące i kształtujące cały system porozumiewania się ludzi. Kluczowym celem terapii logopedycznej w szkole jest dążenie, by dziecko jak najszybciej opanowało system języka na poziomie pozwalającym porozumiewanie się, w stopniu możliwym do osiągnięcia w warunkach danej niepełnosprawności.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. W szkole terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie. W zakres terapii wchodzą również grupowe zajęcia komunikacyjne "Gaduły" w każdym oddziale klasowym.

Terapia logopedyczna naszych uczniów opiera się na:

 • poprawie funkcji pokarmowych (trening gryzienia, żucia i połykania);
 • usprawnianiu funkcji słuchowych (kształcenie uwagi słuchowej oraz uwrażliwianie słuchu fonemowego);
 • stymulacji narządów artykulacyjnych;
 • ćwiczeniach praksji oralnej, pogłębianiu oddechu i wydłużaniu fazy wydechowej, wzmacnianiu fonacji;
 • wywoływaniu głosek i wprowadzaniu ich do mowy spontanicznej;
 • korygowaniu wad wymowy;
 • ćwiczeniach poprawiających dykcję.

Ponadto terapia obejmuje wszystkie zaburzone funkcje dziecka, a szczególnie te, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową jak: ćwiczenia dużej i małej motoryki, koordynacja słuchowo – wzrokowo – ruchowa, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, umiejętność dokonywania kategoryzacji, ćwiczenia pamięci (nauka wierszy).

Metody stosowane w terapii logopedycznej:

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (gesty MAKATON, zdjęcia, system obrazkowy Mówik oraz PCS);
 • Stymulacja logopedyczna;
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (oparta na elementach metody Castillo Morales`a, masaż logopedyczny);
 • Terapia behawioralna (elementy);
 • Metoda Dennisona (elementy);
 • Zabawy paluszkowe (zabawa naprzemienna);
 • Muzykoterapia.

Logopeda - mgr Martyna Gadecka

Logopeda - mgr Wioleta Gut

 

Wojtek i komunikacja AAC w "Kolorowej Szkole

Powoli wdrażamy Wojtka do korzystania z technologii TIK - tablet (gry edukacyjne) w „Kolorowej Szkole” Podstawowej w Ostrołęce.

Komunikacja AAC

Wojtek ćwiczy:

 • usprawnienie percepcji wzrokowej,
 • pamięć,
 • stopniowanie trudności.

Julia jedzie do babci.

A Wy jakie macie plany na weekend?

Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych w "Kolorowej Szkole" Podstawowej w Ostrołęce podejmowanych wobec osób niemówiących.

Co to jest AAC?

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.

AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.

 


W Kolorowym Przedszkolu, „Kolorowej Szkole” Podstawowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy dzieci na indywidualnych zajęciach logopedycznych usprawniają swoją komunikację z otoczeniem.

Uczą się budować zdania na urządzeniu ProxTalker opartym na symbolach MÓWIK. Ćwiczą percepcję słuchową i wzrokową na urządzeniu C-Eye.

Poszerzają słownik bierny i czynny, ćwiczą nad pracą narządów artykulacyjnych, a także utrwalają prawidłowy tor oddechowy.


Dzieci na zajęciach logopedycznych pracują nad motoryką małą, poszerzają słownik bierny i czynny. Ćwiczą rozumienie usłyszanych zdań, a także zdań przedstawionych w symbolach Mówik.

Mają robione masaże logopedyczne, a także biorą udział w Programach Aktywności Knillów. Usprawniają percepcję wzrokową i słuchową na urządzeniu C-Eye.

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022