Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze zespołowe lub indywidualne

Organizowane są  na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych (lub indywidualnych) wydawanego na wniosek rodziców dziecka przez zespół działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną na okres np. 5 lat. Zajęcia takie w wymiarze 20 godzin tygodniowo przysługują dzieciom i młodzieży w wieku od 3-25 roku życia.

Codzienne działania wychowawczo - usprawniające prowadzone są w grupach 2-4 osobowych. W trakcie zajęć stosuje się indywidualizację pracy z uczniem.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela. Podczas zajęć opiekę również sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym.

 

 

 Zajęcia obejmują w szczególności:

 1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka;
 2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:
 1. cele realizowanych zajęć;
 2. metody i formy pracy z uczniem;
 3. zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia zajęć.
 
 Indywidualny program zajęć opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi
specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
 Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z: muzykoterapii, logopedii, rehabilitacji.
 
 

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  - są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

W czasie zajęć wykorzystywane są różne metody m. in.:

 • stymulacja polisensoryczna wg "Porannego krągu"
 • programy aktywności M.Ch. Knillów
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • techniki relaksacyjne
 • muzykoterapia

KWIECIEŃ 2023

Sensoplastyka

Zbliża się Wielkanoc

 Warsztaty Wielkanocne

Podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Kacperek wykonał stoik wielkanocny, który jest niepowtarzalną ozdobą świątecznego stołu.

Podczas pracy uczeń miał możliwość rozwijania wyobraźni, pomysłowości oraz sprawności manualnej.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w „Kolorowej Szkole” Podstawowej realizujemy w domu ucznia.

Zajęcia są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Marzec 2023

Muzykoterapia

LISTOPAD 2022

Joanna uczestniczy w zajęciach z surdopedagogiem i tyflopedagogiem pracując na nowoczesnym sprzęcie C-Eye.

Spotkania te poświęcone są rehabilitowaniu wzroku i słuchu w taki sposób, aby umożliwić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Podczas tych lekcji zadaniem specjalisty jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą podnieść jakość życia uczennicy.

W naszej placówce wykorzystujemy najnowocześniejsze metody nauczania oraz innowacyjne technologie, ale klasyka również nie jest nam obca.

 

Alpakoterapia - 10 listopada

WRZESIEŃ 2022

W dniu kukurydzy uczniowie uczący się w zespole rewalidacyjno – wychowawczym mieli możliwość podziwiać naturalne kolby kukurydzy oraz nasiona pod różną postacią.

CZERWIEC 2022

Uczniowie podczas zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wykonali „Trawiaste ludziki”.

Codziennie je podlewali i sprawdzali jak rosną im włosy.  Nasze ludziki ciekawie wyglądają, dodatkowo uczą pielęgnacji roślin i systematyczności.

Warto było czekać na efekty.

MAJ 2022

Światowy Dzień Pszczół

 20.05.2022r.  w zespole rewalidacyjno – wychowawczym obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół.

Tego dnia Mateusz pamiętał o żółtym elemencie garderoby. Poznał wiele ciekawostek związanych z pracą pszczół. Uczeń miał również okazję poznać pracę pszczelarza oraz zobaczyć i przymierzyć kapelusz pszczelarski. Wspólnie wykonałyśmy ul. 

Mateusz z ogromnym zaangażowaniem malował farbami oraz wykonał daszek ze słomy. Na koniec zasmakował pełnego witamin i wartości odżywczych miodu.

To był wesoły, słodki i pracowity dzień.

Warsztaty patriotyczne

Uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego uczestniczyli w warsztatach by uczcić uchwalenie Konstytucji 3 maja. Wspólnie wykonali patriotyczne kotyliony oraz plakat, by radośnie świętować majowe święto.

Warsztaty umocniły poczucie tożsamości narodowej oraz dumy bycia Polakiem.

KWIECIEŃ 2022

Konkurs "Anioł XXI wieku"

Uczeń zespołu rewalidacyjno – wychowawczego Mateusz Bakuła zajął III miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioł XXI wieku” w Będzinie. Pracę wykonał pod opieką nauczyciela mgr  Anny Malwiny Bartniczak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

LUTY 2022

Komunikacja AAC na zajęciach

STYCZEŃ 2022

Światowy Dzień Śniegu

Podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych obchodziliśmy Światowy Dzień Śniegu. Kacperek dowiedział się co to jest śnieg, jak powstaje oraz jakiego kształtu mogą być płatki śniegu.

Największą atrakcją było wykonanie sztucznego śniegu, który oddziaływał na zmysły: dotyku, wzroku i węchu.

 PAŹDZIERNIK 2021

Muzykoterapia, muzyka która leczy. Wpływa kojąco, wyciszająco oraz rozładowuje wszelkie napięcia emocjonalne. W Zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest to metoda bardzo często stosowana a Joanna i Mateusz chętnie biorą w niej czynny udział.
Naszym priorytetowym celem jest sprawienie dzieciom radości, dostarczenie poczucia bycia sprawczym i bycia kimś ważnym.

 WRZESIEŃ 2021

Stymulacja węchowa

Stymulację węchową stosujemy w celu funkcjonowania i podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Polega ona na pobudzaniu zmysłów i doświadczaniu nowych wrażeń, które są niezbędne w procesie przywracania mózgu do sprawności.


1 MAJA

Co wiemy o świętach majowych?

Ze względu na panującą pandemię, grupa rewalidacyjno-wychowawcza świętowała obchody 1 Maja we własnym gronie.  
Na zajęcia uczniowie przybyli w strojach galowych. Wspólnie wykonaliśmy flagi Polski oraz zaśpiewaliśmy  hymn Polski.
Na koniec  Asia i Mateusz zjedli ulubione babeczki.

Zajęcia z okazji Dnia Ziemi - kwiecień 2021

Coroczne obchody Dnia Ziemi mają bardzo ważny cel - 22 kwietnia ma przypominać o tym, abyśmy dbali o środowisko i ekologię. Dzień Ziemi jest zazwyczaj szczególnie obchodzony przez uczniów, którzy sadzą drzewka czy też zbierają śmieci.

W tym roku takie działanie jest niemożliwe ze względu na epidemię koronawirusa. Z tego powodu stworzyliśmy własną sensoryczną planetę Ziemię.

Tydzień sensoplastyczny - styczeń 2021

Zima - zajęcia sensoryczne z elementami Sensoplastyki - 27.01.2021

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie zima za oknem prezentuje nam się w pełnej krasie, postanowiliśmy doświadczyć jej również w naszej szkolnej sali.
Uczniowie Zespołu rewalidacyjno- wychowawczego przygotowali sztuczny śnieg
z połączenia mąki ziemniaczanej i oleju, dzięki czemu mogli doświadczyć zabawy w śniegu. Manipulowali również w zimnej galaretce w kolorze niebieskim, przyporządkowanym do zimy zgodnie z Metodą „Porannego kręgu”, która pod względem wrażeń zmysłowych przypominała lód. Skrzący się mróz imitowany był natomiast przez kawałki plastikowej folii.
Po zakończeniu zabaw manipulacyjnych, uczniowie wykonali zimowe pudełka sensoryczne z wykorzystaniem poznanych wcześniej materiałów.
Elementem ekspresyjnym zajęć było przygotowanie „Lodowych witraży”. Uczniowie tworzyli kompozycje wykorzystując dary natury kojarzące się z zimą, po czym zalewali je wodą. Zamrożone, wyjęte z foremek witraże prezentowały się przepięknie!

 Karmelowe szyszki - grudzień 2020

Zainspirowani darami jesieni, uczniowie Zespołu rewalidacyjno – wychowawczego, wzięli udział w zajęciach kulinarnych przygotowując karmelowe szyszki. Z zaangażowaniem połączyli wszystkie potrzebne składniki: masło, masę kajmakową, ryż preparowany, po czym uformowali z powstałej masy kształtne szyszki. Gotowym deserem poczęstowali kolegów
i koleżanki z pozostałych klas. Mamy nadzieję, że wywołaliśmy na ich twarzach uśmiech
i choć trochę osłodziliśmy ten szary, jesienny dzień.

Jak powstaje deszcz

W ramach cyklu zajęć tematycznych „Listopadowa pogoda” uczniowie przypomnieli sobie elementy garderoby, które należy założyć na deszczowy spacer. Wzięli też udział
w eksperymentach edukacyjnych związanych z powstawaniem deszczu. Pierwszym eksperymentem było wykonanie „Chmury w słoiku”. Uczniowie przygotowali na powierzchni wody chmurę z pianki do golenia, po czym zakrapiali do naczynia wodę zabarwioną na niebiesko i obserwowali jak powoli spływa tworząc artystyczne wzory
w czystej wodzie. Kolejnym eksperymentem była „Deszczowa chmura”. Zadaniem uczniów było uformowanie chmury z waty na ekranie z folii spożywczej i spryskanie jej wodą. Później obserwowaliśmy jak z nasiąkniętej wodą chmury spływają krople imitujące deszcz.

Oddział Nr 1

Oddział Nr 2

Międzynarodowy Dzień herbaty - 15 grudnia 2020 r.

15 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Herbaty.
Do celebrowania tego dnia włączyli się również uczniowie Zespołu rewalidacyjno - wychowawczego. Poznali różne rodzaje herbat (czarną, zieloną, czerwoną, aromatyzowaną
i owocową) za pomocą zmysłów wzroku, zapachu i dotyku. Ponadto podjęli się przygotowania autorskich mieszanek herbat dokonując wyboru poszczególnych składników. Nadaliśmy im oczywiście specjalne, personalizowane nazwy na cześć ich twórców. Na zakończenie zajęć uczniowie przyrządzili swoje ulubione herbaty, które następnie zostały podane w towarzystwie herbatników, których także nie mogło zabraknąć tego dnia (od herbaty wzięła się przecież ich nazwa ;)). W naszej sali już do końca dnia unosił się piękny aromat herbaty. To był bardzo miło spędzony dzień.

 

Jesień w ogrodzie - nauczanie zdalne

Podczas zajęć prowadzonych w systemie zdalnym uczniowie zespołu rewalidacyjno - wychowawczego poznawali jesienne warzywa: marchew, ziemniaki, buraki i kapustę. Najważniejszą częścią zajęć było oczywiście polisensoryczne poznawanie warzyw: określanie ich koloru, zapachu, faktury, kształtu, smaku itd.

Dodatkowo uczniowie zapoznawali się także z różnego rodzaju plikami multimedialnymi dopasowanymi do tematu przewodniego każdego dnia. Były to prezentacje multimedialne, piosenki, krótkie filmy itp.

Codziennie wykonywali także przepiękne prace plastyczne, co z dumą prezentowali na przesłanych zdjęciach. Nie obyło się też bez zajęć kulinarnych, które idealnie wpisywały się w tematykę zajęć.

Bardzo dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie są tak chętni do współpracy i z takim zaangażowaniem biorą udział we wszystkich proponowanych aktywnościach a nawet wykazują własną inicjatywę wykorzystując w pracy z dzieckiem własne pomysły, które bardzo nam się podobały.

Jeszcze raz dziękujemy!

 

Tydzień ciasta

25 listopada obchodzony jest Dzień Ciasta. W szkole poszliśmy jednak o krok dalej i zorganizowaliśmy… TYDZIEŃ CIASTA!

Każdego dnia na uczniów czekały inne atrakcje, między innymi: zabawy ciastoliną własnoręcznie przygotowaną przez uczniów i zabarwioną wybranymi przez nich kolorami, smażenie naleśników, wykonanie czapek kucharskich z papieru, degustowanie ciast itd.

Zwieńczeniem całego „słodkiego tygodnia” było upieczenie ciasta jogurtowego.

Samodzielne przygotowanie ciasta stworzyło też okazję do doświadczania przez uczniów poczucia osobistego sukcesu i rozwijania umiejętności samoobsługowych.

To był bardzo udany tydzień!

Ciasto jogurtowe - 27 listopada 2020 r.

Czapki kucharskie - 25 listopada 2020 r.

Ciastolina - 23 listopada 2020 r.

 

Październik Miesiącem Szerzenia Wiedzy o Zespole Retta - październik 2020

Symbolem zespołu Retta jest kolor fioletowy. Uczniowie wraz z nauczycielami tego dnia mieli element ubioru koloru fioletowego oraz wykonali piękne aniołki.

Dziewczęta z zespołem Retta mimo wielu dolegliwości są pogodne i pełne wdzięku. Ich oczy potrafią przekazać wszystkie emocje jakich doświadczają. To osoby bardzo ciekawe świata, które bardzo chcą się komunikować!

Paulinko Dziękujemy, że jesteś z nami!!!

Jesień w sadzie i ogrodzie

W ramach cyklu zajęć pt. “Jesień w sadzie i w ogrodzie” podopieczni Zespołu rewalidacyjno- wychowawczego poznają jesienne owoce. Pierwszymi poznawanymi owocami były jabłka.

Na początek uczniowie wybrali się na spacer w poszukiwaniu jabłoni. Za pomocą zmysłów badali jak wygląda drzewko, jego liście i kolorowe owoce: czerwone, żółte i zielone, które później trafiły do naszego koszyczka.

Po powrocie do szkoły poznali natomiast dokładnie zapach i smak jabłek. To jednak nie był koniec naszej przygody z jabłkami - kolejnego dnia upiekliśmy pyszną szarlotkę. Z zaangażowaniem przygotowywali owoce doprawiając je cynamonem, wsypywali składniki do miski, mieszali je i przekładali do przygotowanej foremki.

Z dumą możemy stwierdzić, że była przepyszna!


 Międzynarodowy Dzień Pizzy - 7 luty 2020 r.

Dnia 07.02.2020r. z okazji  zbliżającego się -  Międzynarodowego Dnia Pizzy uczniowie zespołu rewalidacyjno – wychowawczego przygotowali pizzę. Samodzielnie dokonywali wyboru składniki według własnych upodobań i smaków. Z przygotowaniem pizzy uczniowie poradzili sobie znakomicie.
Na koniec upragniony moment zajadanie i degustacja własnoręcznie upieczonej pizzy.  Uczniom bardzo smakowało!
Podczas zajęć kulinarnych uczniowie rozwijali swoje zmysły, samodzielność, kreatywność, motorykę małą, a także kształtowali swoje umiejętności komunikacyjne.


Dzień herbaty - grudzień 2019 r.

W  poniedziałek 16 grudnia obchodziliśmy  „Dzień herbaty”. Świętując ten dzień odwiedziliśmy pobliską herbaciarnię „Czas na herbatę” w, której pracuje mama naszej uczennicy.  Poznaliśmy różne rodzaje herbat , które różnią się wyglądem oraz zapachem. Otrzymaliśmy od Pani Agnieszki pyszną herbatkę, którą degustowaliśmy w szkole, jej aromat unosił się po całej sali.

W tym dniu  było dużo przyjemnych wrażeń!

 

Jesienne drzewo z przyprawami - stymulacja węchowa - październik 2019 r.


 Zabawy sensoryczne z galaretką - maj 2019


Koszyczek wielkanocny - kwiecień 2019 r.


 Pisanki wielkanocne - kwiecień 2019 r.


Książka sensoryczna - marzec 2019 r.

Ćwiczenie motoryki małej - marzec 2019 r.

motoryka mała:
 • ćwiczenie motoryki małej poprzez zabawy w wodzie,
 • poznanie wrażeń termicznych,
 • uderzanie dłońmi o powierzchnię wody,
 • wyciąganie przedmiotów,
 • przelewanie oraz wyciskanie wody z gąbki.
 

 Deser walentynkowy - luty 2019 r.


 Zimowe drzewo z puszystej farby - styczeń 2019 r.


 Przygotowanie stołu wigilijnego - grudzień 2018 r.

Święta tuż – tuż, zespół rewalidacyjno – wychowawczego przygotował wigilijny stół, wyklejając go fotografiami tradycyjnych potraw. Podczas przygotowań uczniowie nakryli stół zastawą, nie zapominając o jednym dodatkowym nakryciu przeznaczonym dla niespodziewanego gościa.
Aby podtrzymać tradycję, wspólnie przygotowaliśmy kompot wigilijny z suszonych owoców, którego aromat unosił się po całej sali.
Był to dzień pełen wrażeń, który wprowadził nas w atmosferę nadchodzących świąt  - informuje Karolina Kozłowska oligofrenopedagog.


 "Zaczarowane pudełko" - poznajemy skarby Świąt Bożego Narodzenia - grudzień 2018 r.

Podczas zajęć rewalidacyjno – wychowawczych poznaliśmy „zaczarowane pudełko”,
w którym znajdowały się skarby przypominające o nadchodzących świętach -  Świętach Bożego Narodzenia, min. sianko, świerk, bombki, jemioła, opłatek, pierniczki, płyta z kolędami,  suszone pomarańcze, laski cynamonu.
W dalszej części zajęć uczniowie zrobili stroik bożonarodzeniowy wykorzystując wybrane przedmioty z „zaczarowanego pudełka” – informuje Karolina Kozłowska oligofrenopedagog.


Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - wykonanie plakatu przez uczniów - 20 listopada 2018 r.


Godło Polski - praca plastyczna z kolorowego ryżu - listopad 2018 r.


Pieczemy muffinki - październik 2018 r.

Dzień Dyni

W dniu 10 października 2018 r. na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych poznaliśmy urodziwe warzywo jakim jest dynia- informuje Karolina Kozłowska oligofrenopedagog.
Na początku aby zapoznać się z tematem zajęć odsłuchaliśmy wiersza nagranego na tablet pt. „Dynia”. Następnie uczniowie odpowiadali na pytanie poprzez naciśnięcie komunikatora. Poznaliśmy różne odmiany, kształty oraz wielkości używając piktogramów (mała, duża) tego ciekawego warzywa. W dalszej części zajęć uczniowie chętnie brali udział w zabawach z udziałem dyni: dekoracja dyni – dopasowanie konkretu do ilustracji. W tym dniu nie zabrakło zabaw ruchowych takich jak: dyniowe kręgle oraz slalom dyniowy.   Zobaczyliśmy również co kryje w sobie dynia – wspólnie wydrążyliśmy miąższ, było to nowe doświadczenie dla uczestników.
Uczniom bardzo podobały się prezentowane suszone pestki dyni, chętnie je dotykali oraz przesypywali. Na koniec degustowaliśmy dżem z dyni, który bardzo smakował uczniom.
Ten dzień przyniósł uczestnikom dużo pozytywnych wrażeń oraz ciekawych doświadczeń- informuje Karolina Kozłowska oligofrenopedagog.

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce.

Pudełka sensoryczne  - wspomnienia z wakacji. Pobyt nad morzem oraz leśne wędrówki
wrzesień 2018 r.

Praca plastyczna pt. "Soczysty arbuz"
wrzesień 2018 r.
Zajęcia kulinarne - robimy ciasto z truskawkami
15 czerwca 2018 r.
Stymulacja smakowa - robimy sałatkę warzywną
8 czerwca 2018 r.
Poznajemy warzywa - wycieczka do warzywniaka
7 czerwca 2018 r.
Pudełko sensoryczne- WIOSNA- prace w ogrodzie
maj 2018 r.
Wiosna w parku
kwiecień 2018 r.
W poszukiwaniu wiosny - spacer do parku
kwiecień 2018 r.
Zielony deser - wiosenne muffinki ze szpinakiem
marzec 2018 r.
 

Zimowy krajobraz
styczeń 2018 r.


Bombki Bożonarodzeniowe
grudzień 2017 r.


Sensoryczna praca plastyczna pt. "Kolorowe drzewa"
listopad 2017 r.

W listopadzie uczniowie zespołu rewalidacyjno- wychowawczego wykonali sensoryczną pracę plastyczną pt. „Jesienny krajobraz”.
Podczas powstawania prac zostały zaangażowane zmysły: wzroku, węchu, dotyku. Przy ich pomocy poznaliśmy kolor, zapach oraz fakturę takich produktów jak kurkuma, kawa, czerwona papryka, chlorella, kasza jaglana, cynamon oraz przyprawa jarzynowa.
Świetnie się przy tym bawiliśmy a efekty naszej pracy widać na załączonych zdjęciach!

Karina Paula Piórkowska
oligofrenopedagog

 

Przetwory - konfitura gruszkowa
październik 2017 r.

W ostatnich dniach uczniowie zespołu rewalidacyjno - wychowawczego podjęli się niecodziennego zadania: przygotowaliśmy konfiturę gruszkową z dodatkiem karmelu i wanilii.
Rozpoczynając zajęcia przypomnieliśmy sobie jaki kolor, kształt, zapach i smak charakteryzuje gruszkę.
Następnie przystąpiliśmy do dzieła: kroiliśmy gruszki, dodawaliśmy poszczególne składniki, mieszaliśmy je, a później doglądaliśmy już tylko, aby konfitura się nie przypaliła. Na smakowanie natomiast przyszedł czas następnego dnia. Nikogo nie trzeba było długo namawiać. :)
Poczęstowaliśmy również koleżanki i kolegów ze szkoły serwując biszkopty z przygotowaną przez nas konfiturą. Jesteśmy z siebie bardzo dumni, ponieważ wszystkim smakowało! – informuje Karina Paula Piórkowska oligofrenopedagog.


Wyruszamy na poszukiwania jesieni
17 października 2017 r.

Korzystając z przepięknej pogody, wybraliśmy się na poszukiwanie Jesieni. Rozmawialiśmy o niej podczas zajęć „Porannego Kręgu” już od kilku tygodni. Postanowiliśmy więc sprawdzić czy zawitała do pobliskiego parku.
W trakcie spaceru obserwowaliśmy kolorowe drzewa, dotykaliśmy różnobarwnych liści i sprawdzaliśmy ich fakturę, wsłuchiwaliśmy się w szum wiatru, odgłosy ptaków oraz cieszyliśmy się ciepłymi promieniami jesiennego słońca. Jednym słowem- poczuliśmy jesień naszymi zmysłami – informuje Karina Paula Piórkowska oligofrenopedagog.
fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce


Jabłka w cieście - jesienne zajęcia kulinarne
wrzesień 2017 r.
 

Truskawki
czerwiec 2017 r.
 

Wiosenne malowanie
kwiecień 2017 r.

 Sadzimy hiacynty
marzec 2017 r.
  

Karmnik
luty 2017 r.
 

Poranny krąg - ZIMA
styczeń 2017 r.
 

Szopka Bożonarodzeniowa
W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie zespołu rewalidacyjno- wychowawczego wykonali figurki do Szopki Bożonarodzeniowej. Wszyscy bardzo się starali i z ogromnym zaangażowaniem wybierali kolory, materiały i łączyli wszystkie elementy, aby efekt końcowy prezentował się tak, jak na załączonych zdjęciach.

Bawimy się liśćmi
listopad 2016 r.

Zajęcia "Kolorowe pudełko"
listopad 2016 r.

Zajęcia - malujemy jesienne liście
październik 2016 r.

Zajęcia - przesadzamy wrzosy
październik 2016 r.

Zajęcia - metoda malowania 10 palcami
wrzesień 2016 r.

Zajęcia - sadzimy wiosenne kwiaty
kwiecień 2016 r.

Zajęcia - usprawnienie motoryki małej poprzez zabawę z kisielem
kwiecień 2016r.

 
Zajęcia:
- wyjście na pocztę,
- wysłanie kartek wielkanocnych do nieobecnych koleżanek z grupy

marzec 2016r.
Zabawy materiałami sypkimi
luty 2016r.
Nasza Zima Biała
styczeń 2016r.
 
Pejzaż zimowy
styczeń 2016r.
 
Poranny Krąg - stymulacja polisensoryczna według pór roku "ZIMA"
grudzień 2015r.

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.

Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku.Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Cele metody:

1. Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.
2. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są wychowankom dobrze znane. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.
3. Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków i symboli.
4. Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.
5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.
 
Ozdoby choinkowe
- bombki z materiałów sypkich
grudzień 2015r.
     
Poznajemy smaki owoców
listopad 2015r.
 
    
     fot. Michał Nerwiński
Poznajemy kształt i kolor jabłka
październik 2015r.
    
    
Zabawa z wodą
październik 2015r.
     fot.Michał Nerwiński

Zajęcia - Poranny Krąg "Jesień" - październik 2015r.

- stymulacja polisensoryczna według pór roku
- poznawanie świata przyrody jesienią,
- jej żywiołu (powietrze),
- barwy (żółta),
- dźwięku (dzwony),
- zapachu (lawendowy).
 
Zajęcia Poranny krąg
-stymulacja polisensoryczna według czterech pór roku
Zajęcia Nr 2
"Poranny Krąg"
rok szkolny 2014/2015
I półrocze
Zajęcia Nr 3
II półrocze
rok szkolny 2014/2015
 
 

Zajęcia
rok szkolny 2014/2015
maj 2015r.

Zajęcia
czerwiec 2015r.

 

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022