Unicef

Koordynator w roku szkolnym 2018/2019 - Pani Joanna Zięba

 

„Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2016/2017 zakończyła swój udział w projekcie edukacyjno-pomocowym UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”.

W ramach realizacji projektu, podczas przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, Uczniowie zapoznali się z sytuacją swoich rówieśników z Mali. Porównali warunki jakie mają w swojej szkole z warunkami uczniów z Afryki. Wykorzystując wspomagającą i alternatywną komunikację rozmawialiśmy o ich wyjątkowej sytuacji materialnej i codziennych trudnościach.

Kolejnym etapem działań było przygotowanie książek. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do przygotowywania książek, przeznaczonych na zbiórkę pieniędzy na rzecz kolegów z Mali. Nasze książki były wyjątkowe dzięki przetłumaczeniu wierszy, o tematyce dot. Afryki i jej mieszkańców, na symbole programów MÓWik i PCS. Są to specjalne oprogramowania na co dzień służące uczniom szkoły w porozumiewaniu się. Dodatkowo uczniowie „ Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej ozdobili swoje książki, co uczyniło je jeszcze piękniejszymi i kolorowymi.

W dniu 22. marca 2016r. zorganizowaliśmy wystawę książek przygotowanych przez uczniów oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji UNICEF. Odwiedzający w tym dniu szkołę goście, rodzice i przyjaciele w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci z Mali, wzbogacili swoje domowe biblioteczki o niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju książki.

Marta Dumała
Koordynator UNICEF


Ostrołęka 2016 r.

 

Certyfikat Unicef
27 kwietnia 2018 r.
   
Dyplom
11 września 2017 r.
   
Certyfikat Unicef
28 kwietnia 2016 r.
     
Robimy książeczki
marzec 2016 r.
     

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013