Zajęcia
 1. Kształcenie w "Kolorowej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji.

2. Edukacja uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

4. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości

 

1,2,3…..liczysz Ty!

Uczniowie utrwalali umiejętności matematyczne : rozwiązywali jesienne karty pracy doskonaląc przy tym percepcję wzrokową, słuchową oraz motorykę małą.

Dzień spadającego liścia

Uczniowie obchodzili Dzień Spadającego Liścia. Na początku poznali dary jesieni, które możemy zobaczyć w parku lub lesie (kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębina, kolorowe liście).
Za pomocą symboli Mówik dobierali odpowiednie nazwy do prezentowanych skarbów jesieni.
Przywitaliśmy Jesień piosenką, w rytm, której uczniowie potrząsali materiałem wypełnionym jesiennymi liśćmi. Wykonali również pracę plastyczną „Jesienne liście”, malując farbami za pomocą rąk. Nasi uczniowie stworzyli przepiękne prace, pełne jesiennych barw. Wspólnie, w radosnych nastrojach bawiliśmy się liśćmi, rozrzucając je po całej sali, obserwując jak delikatnie wirują i opadają na ziemię.
Na twarzach naszych uczniów widniał uśmiech oraz radość.

Jesienny bukiet kwiatów

Uczniowie na zajęciach poczuli się niczym prawdziwi floryści. Bowiem tego dnia mieli możliwość przygotowania jesiennych bukietów z kwiatów, zebranych z pól, łąk oraz przydomowych ogrodów. Bogactwo roślin nadało niepowtarzalny charakter ich wytworom. A każdy z bukietów odzwierciedlał niesamowite poczucie estetyki naszych podopiecznych.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - wrzesień 2020 r.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.  Dlatego też w ramach „Światowego dnia pierwszej pomocy” nasi uczniowie na zajęciach edukacyjnych pogłębili wiedzę z tego zakresu.

Na początku obejrzeli krótki film instruktażowy, po czym zabrali się do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Poznali zawartość apteczki, nauczyli się opatrywać rany, a co najważniejsze, utrwalili numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

 

Zajęcia - rok szkolny 2019/2020

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013